Ostatné

line

Brno

Informácie

Použitý materiál:
Rok výroby: 2015

Case study

Informácie

Použitý materiál:
Rok výroby: 2015

Case study

Požiadavkou pri tomto pulte bola lesklosť a vysoká odolnosť. Tieto parametre sme dosiahli pomocou materiálu HPL.

Informácie

Použitý materiál: HPL
Rok výroby: 2015